Chmeľov: Máj v znamení konfirmácie

V cirkevnom zbore v Chmeľove je pre konfirmačnú slávnosť tradične vymedzená posledná májová nedeľa. Tento rok bol však výnimočný tým, že sa v našom zbore konali hneď dve konfirmačné slávnosti, jedna začiatkom a druhá koncom mája.

3. mája 2009, v prvú májovú nedeľu, si pripomenuli konfirmáciu tí, ktorí svoj konfirmačný sľub skladali presne pred päťdesiatimi rokmi. Táto „zlatá“ konfirmácia bola krásnou spomienkou nielen na spoločnú konfirmačnú výučbu, ale aj na roky života, ktoré títo „zlatí“ konfirmandi prežili až do dnešných dní.
Na tejto slávnosti sme privítali aj pána farára Ladislava Fričovského s manželkou, ktorý sa prihovoril „zlatým“ konfirmandom slovami kázne z 1K 3, 6 - 7. Touto cestou sa zároveň chceme pánovi farárovi Fričovskému a jeho pani manželke poďakovať za čas, ktorý sme mohli s nimi spoločne v tú „zlatú“ nedeľu prežiť.
Posledná májová nedeľa bola v našom cirkevnom zbore opäť konfirmačná. Kým tá prvá nedeľa niesla názov „zlatá“, tú druhú by sme mohli nazvať „premiérová“. Päť konfirmandov tu prvýkrát skladalo svoj sľub. Čo je však zaujímavé, hneď dvaja z nich boli vnukmi „zlatých“ konfirmandov.
Kiežby aj tohtoroční konfirmandi mohli o päťdesiat rokov pri svojich spomienkach vyznať: „Potvrď, ó, Bože, čo si pri nás vykonal, z chrámu svojho nad Jeruzalemom!“

Jana Kaňuchová | 10.6.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart