Chrám v CZ Liptovská Kokava jubiloval

Cez víkend 17. – 18. 1. 2009 si veriaci z cirkevného zboru Liptovská Kokava pripomenuli 80. výročie posviacky svojho chrámu Božieho. Cirkevný zbor patril ako fília najprv k Dovalovu a neskôr od r. 1681 až do r. 1921 do artikulárneho zboru v Hybiach. V roku 1922 sa osamostatnil a v r. 1926 – 1928 si postavil nový chrám. Jeho posviacka sa konala 20. 1. 1929 v 2. nedeľu po Zjavení.

Pri tomto jubileu sa konali dvojdňové zborové slávnosti. V sobotu popoludní sa v preplnenom kultúrnom dome konalo Misijné popoludnie. Otvoril ho domáci farár Martin Vargovčák a slová 84. žalmu o túžbe po chráme prečítala jeho manželka – farárka Kristína Vargovčáková. Domáci spevokol pod vedením dirigentky Jaroslavy Oravcovej zaspieval dve oslavné piesne, ktoré doplnila báseň Sobota od Jána Smreka v podaní Márie Díkovej. Potom nasledovala čítaná i premietaná história zboru, najmä o prípravách stavby nového kostola a samotnej posviacke chrámu. Kapitoly z histórie, ktoré čítali Milan Strnisko a Alena Vrbičanová, dopĺňali skladby na akordeóne v podaní mladej sestry Aničky Kapitáňovej a pani učiteľky Anny Laučíkovej. Slovo Božie zvestovala a veriacim sa prihovorila sestra seniorka Katarína Hudáková, ktorá apelovala na veriacich, aby podľa krásneho vzhľadu kokavského chrámu sa omnoho viac pripodobňovali obrazu chrámu Ducha Svätého.
V druhej časti programu vystúpili deti a žiaci miestnej škôlky a školy, detský spevokol Zvončeky z bývalej matkocirkvi Hybe a domáci besiedkari s konfirmandmi. Na záver si účastníci pozreli videoprezentáciu zo súčasnosti cirkevného života v zbore, ktorá sa končila výzvou prichádzať a podieľať sa na živote zboru.

Na druhý deň – v nedeľu 18. 1. – sa konali slávnostné služby Božie. Prítomných privítal zástupca zborového dozorcu Milan Strnisko a deti v krojoch odovzdali hosťom kvietky. Slávnostným kazateľom bol kokavský rodák a farár v Kežmarku Roman Porubän. Kázal na text 1Pt 2, 4 - 6, z ktorého vyplýva, aby sme v cirkvi budovali živé spoločenstvo, ktorého základom je Ježiš Kristus, a súčasne dbali o to, aby sa chrám Boží stal miestom, kde sa obnovuje duchovný život jednotlivca, našich rodín, cirkevného zboru i celej našej cirkvi. Takto sa máme ako živé kamene budovať na stály a večný duchovný dom. Na službách Božích liturgovali konsenior Stanislav Grega z Hýb, Peter Mihoč z Dovalova, Kristína Vargovčáková z Lipt. Porúbky, Mario Činčurák z Lipt. Petra. Skrátenú históriu zboru prečítal domáci farár M. Vargovčák. Zhromaždenie veriacich pozdravili seniorálny dozorca Ondrej Mrlian, konsenior a farár z bývalej matkocirkvi Hybe S. Grega, farárka Z. Adameová z Pribyliny, dozorkyňa z Lipt. Porúbky a rodáčka O. Vrbičanová a starosta obce Lipt. Kokava Július Porubän. Domáci farár prečítal pozdravný list od bývalého farára Jána Čatloša. Služby Božie spestrilo vystúpenie domáceho spevokolu a deti s konfirmandmi.
Po záverečnej liturgii sestra seniorka K. Hudáková poďakovala cirkevnému zboru a vyjadrila nádej, že kokavský zbor pod Kriváňom bude i naďalej „Sionom pod Tatrami“ a mestom na hore ležiacim – nie pre svoju nadmorskú výšku, ale pre zvestované evanjelium, za ktorým budú veriaci prichádzať a ktoré má svietiť v životoch Kristových vyznávačov.

Foto: Pavel Vrbičan

Martin Vargovčák | 5.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart