Chrámový koncert v pôstnom čase

25. marca 2007 sa v Evanjelickom a. v. kostole vo Vrbovom konal chrámový koncert, na ktorom odzneli diela A. Dvořáka, J. Brahmsa a J. S. Bacha.

Na programe boli nasledujúce diela:
Antonín Dvořák: Biblické piesne, op. 99
Johannes Brahms: Chorálové predohry, op. 122 (výber)
Johann Sebastian Bach: Fantázia a Fúga g mol, BVW 542

Účinkovali Jaroslav Pehal – spev (bas) a Martin Bako – organ. Mgr. art. Jaroslav Pehal je absolventom Štátneho konzervatória v Bratislave v triede A. Bukoweczkej, kde získal titul najlepšieho absolventa roka 1997, a Vysokej školy múzických umení v Bratislave v triede Petra Mikuláša. Vzdelanie si doplnil na Konzervatóriu mesta Viedeň u Kurta Equiluza. Martin Bako, koncertný organista, je študentom VŠMU.

Edita Sabolíková | 26.3.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart