Cirkevné zbory sa spojili k modlitbe

Spoločný modlitebný týždeň v období pôstu zorganizovali cirkevné zbory Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš-Palúdzka, Liptovský Ondrej a Smrečany. Od 30. marca do 3. apríla sa päť duchovných postupne striedalo v týchto cirkevných zboroch. K pôstnej príprave pri počúvaní Božieho slova slúžili kajúce žalmy.

V Biblii je sedem kajúcich žalmov. Z nich boli vybraté žalmy 32, 38, 51, 102 a 130. Daniel Hanko, Katarína Hudáková, Belo Húska, Ján Mojzsis a Peter Taját si tieto žalmy rozdelili a postupne na ne kázali vo všetkých zúčastnených cirkevných zboroch. Žalmy boli aj netradične čítané – tzv. responzórnym spôsobom, striedavo po veršoch kňazom a ostatnými veriacimi. Po kázni slova Božieho nasledovala modlitebná chvíľa, v ktorej sa k nebu niesli tiché aj hlasné modlitby veriacich.

Akcia bola všeobecne dobre prijatá. Peknou účasťou potešil Cirkevný zbor Liptovský Ondrej, keď sa počas jedného večera stretlo do 40 veriacich. Modlitebný týždeň poslúžil nielen duchovnému rastu v pôstnom období, ale aj lepšiemu spoznaniu kazateľov okolitých cirkevných zborov.

-pt- | 23.4.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart