Cirkevný zbor v Rožňave

Trochu netradičným spôsobom sme v našom rožňavskom cirkevnom zbore ukončili cyklus pravidelných štvrtkových biblických hodín. Celý rok nám biblické štúdium na týchto podvečerných stretnutiach pomáhali poznávaním Pána Boha a Jeho milosti pre nás. Biblické hodiny nás motivovali k službe blížnemu a prebúdzali v nás lásku k cirkvi a nášmu cirkevnému zboru. Pod vedením brata zborového farára Jerguša Olejára a sestry farárky Ľubice Olejárovej sme rástli na modlitbách, v spoločenstve veriacich a v osobnom zbožnom živote veriaceho človeka.

Záverečná biblická hodina pred prázdninami bola zvlášť pekným stretnutím. Za pekného počasia sa uskutočnila v záhrade v okolí nášho kostola. Biblický príhovor sestry farárky z 2. kapitoly Skutkov apoštolov nás viedol k poznávaniu života prvých kresťanov: „Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.“
A prečo bola takáto biblická hodina pre nás zvlášť pekným stretnutím?
Preto, lebo sa uskutočnila v prírode, bola spojená s opekaním, a hlavne preto, že pozvanie na ňu sme, možno aj kvôli netradičnej podobe, prijali mnohí. V peknom spoločenstve sme pocítili silu modlitieb a bázeň zo zotrvania v učení nášho Pána Ježiša Krista. S potešením sme zistili, že takýmto stretnutím dochádza k lepšiemu spoznávaniu sa dospelých členov nášho cirkevného zboru. A uprostred týždňa sa nikto neponáhľal odísť.
Touto biblickou hodinou sme zároveň ukončili naše stretnutia, nakoľko počas prázdnin biblické hodiny nebudú. Pre mňa osobne sa toto pekné biblické stretnutie stalo pozvaním do spoločenstva biblických hodín. Už teraz sa tešíme na stretnutia po prázdninách.

Ing. Ján Štefan, dozorca CZ Rožňava | 27.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart