CZ Devičie poďakoval Milanovi Šimkovi

31. decembra 2010 v CZ ECAV Devičie posledný raz pred odchodom do dôchodku kázal brat farár Milan Šimko, ktorý 37 rokov nepretržite slúžil tomuto zboru, a zároveň administroval aj CZ ECAV Kráľovce-Krnišov a Rykynčice. Jeho cirkevníci mu vyjadrili hlbokú vďaku a úctu.

"Ďakujeme za dar, ktorý sme prijali v Tvojom mene, Pane."

Tým darom bol pre nás náš duchovný pastier Mgr. Milan Šimko, ktorý pred 37 rokmi začal svoju pastoračnú činnosť v našom cirkevnom zbore v Devičí.

Po skončení vysokoškolských štúdií na bohosloveckej fakulte sa ako novokňaz ujal duchovnej služby v cirkevnom zbore v Devičí v čase, keď jeho predchodcovia od nás odchádzali i prichádzali. Náš pán farár vydržal, uspel. Stal sa svetielkom pre nás veriacich i ostatných spoluobčanov obce. Bol a pre nás stále zostáva potešiteľom duší v radosti i smútku. Slová z Písma v jeho kázňach potešili, povzbudili, našli odozvu v našich srdciach a zostávajú nezabudnuteľné.

Naša malá obec mu prirástla k srdcu. Založil si tu rodinu a vychoval svoje deti. Náš pán farár vykonával duchovnú prácu nielen v Devičí, ale aj v cirkevnom zbore Kráľovce-Krnišov, Rykynčice s dcérocirkvou Medovarce. Pán Boh mu pri tejto namáhavej práci na vinici Pánovej dával silu, lásku, statočnosť a rozumnosť.

V rokoch 1994 - 2000 boli jeho schopnosti a teologická práca ocenené a stal sa seniorom Hontianskeho seniorátu. S Božím požehnaním vykonával naďalej prácu medzi deťmi, mládežou a dospelými.

Po 37 rokoch odchádza náš pán farár z nášho cirkevného zboru s pocitom dobre vykonanej práce a do zaslúženého odpočinku si odnáša šediny, postriebrené skúsenosťami.

Aj touto cestou mu posielame symbolickú kytičku vďaky od nášho cirkevného zboru na znak vďaky a úcty. Zároveň vyslovujeme želanie, aby strom jeho života aj naďalej obsypávali kvety radosti, pokoja a šťastia, aby sme ešte mnoho nasledujúcich rokov mohli obdivovať ich dokonalosť a harmóniu.

Dňa 31.decembra 2010 sa posledný raz ozval jeho hlas z kazateľne v našom chráme. Náš cirkevný zbor v Devičí sa lúčil s ním slovami piesne:

Bože, Otče, požehnanie
žehnal si raz príchodu,
žehnaj sejbe jeho pri nás,
žehnaj kroky odchodu.
Na dôchodku, odpočinku
v ďalšom jeho živote
požehnaj mu, ó, Bože.

Cirkevný zbor ECAV Devičie | 27.1.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart