Dôstojná rozpomienka na 100. výročie posvätenia školy a veže

Cirkevný zbor, ZŠ Milana Rúfusa a Obec Závažná Poruba si v nedeľu 6. 11. 2011 pripomenuli 100. výročie posvätenia školy a veže. Pri tejto príležitosti spoločne zasadili Strom reformácie - lipu v blízkosti evanjelického kostola.

Cirkevná ev. a. v. ľudová škola bola postavená v roku 1865; prístavba 1900, nadstavba poschodia a veže 1911. Rozsiahla rekonštrukcia sa vykonala v roku 1967, generálna oprava veže a fasády 1973. Rozsiahla úprava interiéru budovy, výmena okien a oprava čelnej fasády sa uskutočnila v roku 2008. V roku 2010 škola prijala čestný názov Základná škola Milana Rúfusa. Je jedinou školou na Slovensku, ktorej súčasťou je zvonica.
Spomienka na posvätenie školy a veže sa konala podľa poriadku z 5. XI. 1911, ktorý sa zachoval v rukou písanej podobe. Potom nasledovali služby Božie. Po nich pri stom výročí zvonice, veže a školy spoločne zasadili lipu v blízkosti evanjelického kostola.

-dm-  | 8.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart