Deň matiek v Cerove a Čelovciach

K sviatku matiek sme sa opäť po roku pripojili aj v našich cirkevných zboroch Cerovo a Čelovce. Tieto najvzácnejšie bytosti sme v chrámoch pozdravili vyznaniami básňami, ale aj krásnymi košíkmi, ktoré deti pripravili pre svoje mamy.

Darčeky sme poctivo a tajne pripravovali počas celého týždňa. Pri tejto práci som si všimla jednu zaujímavú skutočnosť, že nikto toto pre svoju mamu urobiť neodmietol, ale, naopak, každý sa snažil, aby sa to mamke páčilo. V tento deň sme nezabudli ani na starké, babky a krstné mamy, pre ktoré sme tiež vymysleli originálne pozdravy ako vyjadrenia vďaky, lásky, ale hlavne priania požehnania do ďalších dní.

Na službách Božích v Cerove sme si okrem domácich spomenuli aj na manželku pána farára Hudeca - Júliu Hudecovú, ktorá vyše tridsať rokov slúžila ako kantorka v našom zbore a ktorej 10. výročie smrti si pripomíname práve v tomto období.

Na záver programu sme si spolu s deťmi zaspievali pieseň Pokoj Boží nech je s nami ako vyznanie a prianie do budúcnosti našich rodín.

Anna Kukulová, Cerovo a Čelovce | 13.5.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart