Deň matiek v Gemerskom senioráte

Tohtoročný Deň matiek sa pre naše cirkevné zbory stal príležitosťou k vzájomnému povzbudeniu na spoločnom seniorátnom stretnutí. Konalo sa v chráme Božom v Gemerskej Polome za účasti približne 200 účastníkov takmer zo všetkých cirkevných zborov nášho seniorátu.

Témou o Márii ako manželke a matke poslúžila sestra A. Korečková z Martina, ktorej slová boli poučné nielen kvôli priblíženiu faktov či udalostí z Máriinho života, ale tiež kvôli aplikácii do života všetkých manželiek a matiek.
Prítomní si vypočuli piesne zborových spevokolov z CZ Vlachovo – Gočovo a tiež z Gemerskej Polomy. Vystúpili deti z domáceho cirkevného zboru, z Vyšnej Slanej, Rožňavy a zo Slavošoviec.
Spoločne sme Pánovi ďakovali za životy našich matiek a starých matiek a prosili sme, aby ich Pán Boh aj naďalej ochraňoval a doprial im byť medzi nami čo najdlhšie. Kiež o všetkých mamách platia slová z Pr 31, 28 – 29: „Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli: Mnohé ženy sa ukázali statočné, ale ty si ich všetky predstihla.“

Janka Maťová, zborová farárka | 26.5.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart