Deň sliezskych evanjelikov

Pre sliezskych evanjelikov býva sviatkom Evanjelický deň, ktorý sa tohto roku konal v nedeľu 16. 9. 2012 v obci Bystřice na území Jablunkovského seniorátu. 11. ročník Dňa sliezskych evanjelikov sa niesol v duchu témy Bohatí v Bohu.

Slávnosť otvorili služby Božie, na ktorých kázal Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku. V rámci bohoslužieb vystúpili rôzne hudobno-spevácke zbory a dychové orchestre. Spolu s biskupom VD sa na Dni zúčastnili aj Dušan Cina, vedúci Biskupského úradu v Prešove, tajomník biskupa VD Peter Mihoč a Marek Cingeľ, predseda Vnútromisijného výboru VD. Stretnutie vnímali ako „jedinečnú príležitosť na nadviazanie a prehĺbenie kontaktov medzi evanjelikmi na Sliezsku a Slovensku, na hľadanie styčných bodov spolupráce a ciest pre spoločné projekty“. Sliezska cirkev evanjelická a. v. (SCEAV) je slovenským evanjelikom blízka – viaceré cirkevné zbory sa podporovali už v období komunizmu a naďalej zostali v priateľskom kontakte (napr. na Dni v Bystřici nad Olší sa zúčastnila skupina z cirkevného zboru v Liptovskom Petre). Ide o živú cirkev, ktorá nás môže v mnohých smeroch inšpirovať bez toho, aby nás delila jazyková bariéra.

V pondelok sa tím Biskupského úradu VD zúčastnil na Seniorálnej pastorálnej konferencii sliezskych farárov v Českom Tešíne, kde brat biskup Sabol prednášal o „službách Božích ako o nástroji obnovy cirkvi“.

Na Dni sliezskych evanjelikov boli v areáli evanjelického kostola v Bystřici nad Olší inštalované výstavy a stánky, kde svoje aktivity prezentovali rôzne združenia a zbory. Predstavil sa napr. Projekt Izrael, projekt M.I.S.E., Sliezska diakonia, cirkevná škola, publikačné stredisko SCEAV a ďalšie. Paralelne sa konali súťaže pre deti, hry, pohybové aktivity. Zaujímavosťou bola možnosť previesť sa v kočiaroch so zapriahnutými koňmi. Súčasťou programu boli koncerty – na svoje si prišli nielen milovníci organovej hudby, ale aj gospelu v jazzovom štýle v podaní známej poľskej speváčky Beaty Bednarz. Zahraničným hudobným hosťom bola slovenská pop-rocková skupina TEAM4D.

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.skvychod.sk  | 21.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart