Dirigenti sa vzdelávali v Podlužanoch

V sobotu 26. februára 2011 sa v zborovej sieni na fare v Podlužanoch uskutočnil kurz pre hudobníkov a dirigentov z Považského seniorátu, ktorý pripravil Výbor cirkevnej hudby v Považskom senioráte.

Kurz bol zameraný na základné dirigentské gestá, základy dirigentskej techniky a prípravu dirigovania zmiešaného zboru. Na úvod zaznela krátka pobožnosť brata farára Jozefa Havrilu ml., ktorému patrí veľká vďaka za skvelú organizáciu tohto dňa. Sprevádzal nás aj samotným program počas celého dňa. Za odborného lektora prijala pozvania doc. Mgr. art. Elena Šarayová z VŠMU Bratislava. Pani lektorka nás s ozajstným entuziazmom obohatila o veľké množstvo teoretických informácií, za ktorými pod jej vedením nasledovali praktické cvičenia všetkých účastníkov kurzu. Potešujúca bola skutočnosť, že o tento kurz prejavilo záujem 20 bratov a sestier spomedzi kňazov, kantorov a dirigentov Považského seniorátu. Celá akcia sa niesla vo veľmi priateľskom a príjemnom duchu. Každý zo zúčastnených odchádzal z tohto stretnutia nielen s osvedčením o absolvovaní, ale predovšetkým s pocitom naplnených očakávaní, množstva nových poznatkov, radosťou na duši a novou víziou do budúcnosti pre zlepšenie práce so svojím spevokolom. Verím, že ovocie tohto dňa sa prejaví aj na prehliadke spevokolov Považského seniorátu, ktorá sa bude konať v júni v Starej Turej, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

V mene všetkých účastníkov ďakujem aj domácemu cirkevnému zboru za výborné pohostenie, obed a srdečné prijatie. Najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu za Jeho milosť a za všetky dary, ktorými nás v živote obdaroval.

Viera Hrivnáková, členka VCH POS  | 2.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart