Dištriktuálny deň na hrade Branč

V štvrtú nedeľu po Svätej Trojici 5. júla 2009 sa na zrúcaninách hradu Branč tradične konal dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Bol venovaný spomienke na vierozvestov Cyrila a Metoda, pamiatke majstra Jana Husa a evanjelických a reformovaných martýrov na Branči.

S úvodným slovom na slávnostných službách Božích vystúpil domáci zborový farár Ľubomír Batka, ktorý srdečne privítal zhromaždených veriacich aj hostí. Na službách Božích liturgovali biskup ZD ECAV Milan Krivda, senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík, seniorka Považského seniorátu Eva Juríková, senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina a konsenior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara. Kázňou slova Božieho poslúžila sestra seniorka Považského seniorátu Eva Juríková, ktorá si zvolila text z 1J 3, 13 – 18. Vo svojej zvesti vyzvala prítomných bratov a sestry, aby prešli zo smrti do života cez Pána Ježiša Krista k láske a cez lásku ku svedectvu tak, ako to robili aj vierozvestovia, reformátori a martýri.

Služby Božie boli obohatené vystúpením detí a mládeže z Brezovej pod Bradlom a spevokolmi z Lubiny a Modry-Kráľovej. Báseň Proglas predniesol zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš. Zo vzácnych hostí sa veriacim prihovorili biskup ZD ECAV Milan Krivda, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi Ladislav Fazekaš, dozorca VD ECAV Ján Brozman, zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš a poslanec NR SR Pavel Frešo. Medzi jednotlivými príhovormi zahrala dychovka Jubilate z Vrboviec. Slávnostné služby Božie sa skončili spevom evanjelickej hymny Hrad prepevný.

Deti počas tretej piesne odišli pod vedením predsedov VM ZD ECAV na detské služby Božie. Na nich si vypočuli prerozprávaný príbeh o potope a naučili sa zlatý verš z Evanjelia podľa Jána 14, 6: „Ježiš mu riekol: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Potom nasledovali piesne a hry, pri ktorých ako animátori poslúžili sestry Renáta Madzinová, Svetlana Ďuračková, Martina Krivdová a Andrea Valentová a bratia Ivo Madzin, Marián Čop a Ivan Mucha.

Veríme, že duchovné posilnenie, ktorého sa na Branči dostalo našim veriacim, obohatí ich súkromný aj rodinný život.

-eš- | 14.7.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart