Dištriktuálny deň Západného dištriktu na hrade Branč 2012

Už tradične sa každý rok na sviatok Cyrila a Metoda 5. júla konal Dištriktuálny deň Západného dištriktu na hrade Branč. Podujatie pripravil Biskupský úrad ZD ECAV vo Zvolene v spolupráci s Myjavským seniorátom a CZ Sobotište.

Na začiatku všetkých zhromaždených veriacich privítal domáci zborový farár Ľubomír Batka so zborovou dozorkyňu Alžbetou Černekovou. Na spomienkových slávnostných službách Božích, ktoré boli venované spomienke na vierozvestcov Cyrila a Metoda, pamiatke Majstra Jána Husa, ako aj evanjelických a reformovaných martýrov, ktorí boli za svoju vieru väznení na Branči a odsúdení na galeje, kázal brat biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR Jan Waclavek. K veriacim sa prihovoril zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš, dozorca VD Ján Brozman a generálny duchovný Miroslav Táborský.

Služby Božie boli obohatené vystúpením spevokolov z CZ Kovačica II, zborového spevokolu Zvon z CZ Trenčín, ako aj detského spevokolu Prvosienky z CZ Častkov. V liturgii poslúžili generálny biskup Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu Milan Krivda, senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík, seniorka Považského seniorátu Eva Juríková a zborový farár Pavol Štefek z CZ Častkov. Súčasťou tohto dňa boli aj detské služby Božie, ktoré pripravila sestra farárka Lívia Lichancová s manželom farárom Jánom Lichancom a sestrou tajomníčkou VM ZD Martinou Krivdovou.

V predvečer dištriktuálneho dňa, v stredu 4. júla 2012, sa na hrade Branč uskutočnilo mládežnícke stretnutie. Zišli sa tu mladí ľudia z okolia, aby sa posilnili Božím slovom, ktoré predniesol brat farár Ľubomír Ďuračka, a vypočuli si kresťanské hudobné skupiny: Pedaropeju zo ZVS, Eleos z MYS a Prázdny kríž zo ŠZS.

Verím, že mnohí kresťania odišli z Dištriktuálneho dňa ZD povzbudení vo viere v Pána Ježiša Krista a naplnení peknými spomienkami.

Spravodajský šot o dištriktuálnom dni ZD.

Martina Krivdová, vmv@ecav.sk | 12.7.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart