Dištriktuálny deň ZD 2011 na Branči

Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku sa uskutočnil 5. júla 2011 na tradičnom mieste − na hrade Branč pri Sobotišti. Účastníci podujatia položili kvety k pomníku martýrov viery, ktorí boli na Branči väznení v čase protireformácie.

Stretnutie evanjelikov na Branči pripravil Biskupský úrad ZD ECAV vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ Sobotište. Toto podujatie sa tradične každoročne koná na Sviatok Cyrila a Metoda a je venované pamiatke martýrov viery väznených na Branči, ako aj pamiatke Majstra Jána Husa a pamiatke vierozvestov Konštantína a Metoda − tentoraz aj v súvislosti s prípravami na 1150. výročie ich príchodu na územie dnešného Slovenska.

V rámci podujatia sa na Branči konali slávnostné služby Božie, na ktorých slávnostným slova Božieho kazateľom bol brat dištriktuálny biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Za základ svojej kázne si zvolil text zo Skutkov apoštolov 16, 19 − 34.

Na službách Božích liturgovali generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Západného dištriktu Milan Krivda a seniori Juraj Šefčík, Eva Juríková a Boris Mišina. K zhromaždeným veriacim sa prihovoril aj brat dozorca ZD ECAV Vladimír Daniš a zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš.

Služby Božie obohatilo vystúpenie detského spevokolu Púpavienky a spevokolu dospelých z CZ ECAV Trenčianske Stankovce.

Detské služby Božie na Branči

Deti zo spevokolu Púpavienky po svojom vystúpení odišli spolu s ostatnými deťmi na detské služby Božie, ktoré sa konajú na Branči už 5 rokov. Zúčastnilo sa na nich 55 detí. Výklad slova Božieho na nich mala sestra farárka Lívia Lichancová a asistovali jej tajomníčka VM ZD Martina Krivdová, predseda VM ZD ECAV Ivan Mucha a brat farár Ján Lichanec, ktorý sprevádzal hrou na gitare aj pieseň, ktorú sa deti učili.

Po skončení výkladu slova Božieho nasledovali hry, pri ktorých boli deti rozdelené podľa veku do dvoch skupín. Na záver dostali záložky so zlatým veršom a sladkosti.

Tešíme sa z toho, že aj detské služby Božie na Branči sú hojne navštívené. Zúčastnili sa na nich deti od najútlejšieho veku, ktoré sprevádzali aj ich rodičia.

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD | 19.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart