Do funkcií uviedli dištriktuálnych sudcov ZD

V sobotu 10. 11. 2012 pred 23. nedeľou po Sv. Trojici v Ev. kostole vo Zvolene biskup ZD ECAV Milan Krivda uviedol do funkcií novozvolených sudcov cirkevného súdu ZD. V zasadačke BÚ predniesol prednášku sudcom Jaromír Šuma, predseda dištriktuálneho súdu ZD.

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV, vmv@zdecav.sk | 16.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart