Dozorcu Západného dištriktu ECAV prijali v Bruseli

Dozorca Západného dištriktu brat Vladimír Daniš v dňoch 8. – 9. mája 2007 ako člen mládežníckeho spevokolu ECHO z Bratislavy vystúpil v Bruseli na koncerte usporiadanom na oslavu 3. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo aj jeho neoficiálne prijatie u nášho komisára v EÚ a veľvyslanca Slovenskej republiky v Belgicku Mariána Ševčoviča.

Ján Figeľ, člen Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť, sa na stretnutí informoval o nedávnych voľbách nových predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a o ich aktivitách na začiatku svojej činnosti. Brat dozorca informoval Jána Figeľa o cirkevnom školstve v rámci Západného dištriktu ECAV, o jeho problémoch i úspechoch. Ján Figeľ sa ho pýtal na zabezpečenie škôl evanjelickými pedagógmi a odporučil programy EÚ pre školy, v rámci ktorých sa môžu vzdelávať naši učitelia. Hovorili aj o problematike rómskej misie v činnosti ECAV na Slovensku, o diakonii, práci s mládežou a evanjelickými rodinami.

Na druhý deň sa Vladimír Daniš zúčastnil na neoficiálnom prijatí u veľvyslanca Slovenskej republiky v Belgicku Mariána Ševčoviča. Hovoril aj so slovenskými poslancami v EÚ Mariánom Šťastným, Sergejom Kozlíkom, Petrom Bacom, Zitou Pleštinskou a Milanom Gaľom.

Edita Sabolíková | 28.5.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart