Dvojitá slávnosť v Horných Salibách

V CZ ECAV Horné Saliby si 25. 9. 2011 pripomenuli 225. výročie založenia CZ a 150. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho. Kazateľmi slova Božieho boli brat biskup ZD Milan Krivda a v maďarskom jazyku brat farár Géza Endreffy z Budaorsu.

Liturgiou poslúžili bratia farári Jaroslav Mlynár, Olivér Nagy a sestry farárky Mária Kováčová, Zora Tuláková a Zuzana Slížiková. V rámci služieb Božích bola sestra Anna Hrotková uvedená do úradu zborovej dozorkyne. Úvod sestry dozorkyne vykonal brat senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina. Brat farár Ľudovít Kováč, ktorý slúžil 20 rokov v CZ, sa prihovoril cirkevníkom. Slávnostné služby Božie obohatila zborová kapela, zborový spevokol a vystúpenie dievčat.

V chráme Božom sa v popoludňajších hodinách uskutočnila aj prezentácia knihy o histórii nášho CZ, ktorú napísal László Oros.

Ďakujeme Pánu Bohu za tento požehnaný deň.

Zuzana Slížiková, zborová farárka | 10.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart