Evanjelici v Galante plesali

V piatok 27. januára 2012 sa domáci viery z CZ Galanta zišli v estrádnej sále mestského kultúrneho strediska, aby spoločne prežili pekný a hodnotný večer na VIII. evanjelickom plese.

Na toto tradičné zborové podujatie prišlo takmer dvesto ľudí. Ples otvorili brat zborový farár Jaroslav Mlynár a sestra riaditeľka CSS Samaritán Mária Hudáková. V príhovore zazneli myšlienky o dôležitosti kresťanskej radosti ako svedectva viery.

V programe vystúpili deti z detskej tanečnej školy Viva z Nových Zámkov pod vedením Viktora Vadkertiho, ktoré uviedli dva bloky spoločenských tancov: klasické a latinsko-americké. Potom nasledoval humorný umelecký prednes v podaní Anny Pokornej.
Napokon už nič nestálo v ceste úvodnému valčíku „Na krásnom modrom Dunaji“, po ktorom sa pomaly, ale isto rozprúdila zábava v sprievode hudobnej skupiny Bonus. Do umelecko–zábavného programu prispel blokom piesní známy umelec, člen opery SND Ivan Ožvát.

Môžeme skromne skonštatovať, že to bol slušný, decentný, radostný a najmä vydarený ples. Vďaka Pánu Bohu za tieto chvíle kresťanskej radosti a za toto stetnutie!

Ľuboš Vontorčík, zborový kaplán | 1.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart