Evanjelikom z Terasy blahoželali Třanovice

CZ ECAV Košice-Terasa patrí k najmladším evanjelickým cirkevným zborom na Slovensku. V nedeľu 9. októbra 2011 si za účasti evanjelikov z partnerského cirkevného zboru v Třanoviciach pripomenuli 9. výročie svojho vzniku.

Tri úspešné koncerty dychovky a mužského spevokolu zo severomoravských Třanovíc vytvorili počas tohto víkendu hudobnú kyticu, ktorou členovia Slezské církve evangelické augsburgského vyznania z Třanovíc v Těšínskom Sliezsku s mimoriadnym ohlasom pozdravili košických evanjelikov.

Turné evanjelických hudobníkov zo Sliezska otvorili členovia spevokolu a dychovky už v sobotu podvečer koncertom v Štóse, ktorý je súčasťou CZ Košice-Terasa (zbor združuje evanjelikov zo západných mestských častí Košíc a z okolitých obcí okresu Košice-okolie). Ďalší hudobno-slovný pozdrav potešil hostiteľov počas nedeľných služieb Božích v zasadačke Bieleho domu, kde mal zároveň kázeň Tomáš Tyrlík, farár z Třanovíc. Vyvrcholením vydareného pobytu hostí zo severu Moravy bolo nedeľňajšie popoludňajšie predstavenie - pásmo hudby a slova v evanjelickom kostole na Mlynskej ulici.

Základy kontaktov oboch cirkevných zborov položili dvaja evanjelickí kňazi - Tomáš Tyrlík (Třanovice) a Ondrej Kolárovský (Košice), dlhoroční priatelia a niekdajší spolužiaci z teológie, a obohatili nimi aj členov oboch svojich cirkevných zborov. Třanovickí hostia okrem hudobnej kytice venovali košickým hostiteľom i veľkorysý dar na pomoc pri výstavbe nového kostola na Toryskej ulici.

Eva Bombová, Košice | 11.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart