Fašiangové popoludnie v CZ Banská Štiavnica

7. februára 2009 sa evanjelici z CZ Banská Štiavnica stretli na tradičnom fašiangovom popoludní. Konalo sa v bývalom Učiteľskom ústave a pozvanie na túto akciu prijalo zhruba 60 domácich veriacich.

Popoludnie sa začalo privítaním sestry dozorkyne Ľudmily Blaškovej, ktorá vyslovila radosť nad tým, že pozvanie toľkých oslovilo a nezostala prázdna ani jedna stolička.
Nasledovalo zamyslenie domácej sestry farárky Lenky Kusendovej nad textom z Listu apoštola Pavla Rímskym nad slovami: „... radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi...“ Zdôraznila v ňom, že každý jeden z nás by mal byť empatický, mal by sa vedieť vcítiť do situácie, ktorú prežíva náš blížny. Sú chvíle, keď s ním treba plakať, a tak mu pomôcť preniesť jeho bolesť a žiaľ. Na druhej strane, ak sa náš spolubrat raduje a teší, je to dôvod radovať a tešiť sa s ním. A v tomto všetkom si brať príklad od Krista, ktorý žil s ľudskými biedami a bolesťami, no zároveň sa vedel tešiť jednoduchým ľudským radostiam.
Potom si prítomní zaspievali pieseň Skala vekov a na záver sestra farárka popriala všetkým príjemné popoludnie, strávené v dobrej nálade pri milých rozhovoroch.
Usporiadatelia tohto popoludnia – mládežníci z domáceho cirkevného zboru – si pripravili biblický kvíz, ktorý prevetral a oprášil znalosti Biblie dospelých. Do súťaženia sa zapojili všetci s veľkou vervou a nasadením. Celá súťaž sa však niesla vo veselej atmosfére.
Dobrá nálada pokračovala aj po skončení súťaženia. Priateľské rozhovory a príjemná atmosféra pretrvala až do večera. Rozchádzali sme sa s prísľubom, že aj na budúci rok, ak Pán Boh dá, stretneme sa opäť na fašiangy pri takejto milej príležitosti.

Lenka Kusendová, Viera Luptáková | 26.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart