Festival Čipka v Honte v Dačovom Lome

V Dačovom Lome sa 21. júna 2008 konal už 6. ročník folklórny festival ľudovej tvorivosti Čipka v Honte. Záštitu nad ním prevzal minister kultúry Marek Maďarič.

Slávnostným kazateľom bol brat senior Hontianskeho seniorátu Mgr. Miroslav Dubek a v chráme k nám prihovoril aj brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda. Jeho manželka sestra Mgr. Martina Krivdová spolu aj so sestrou farárkou z Cerova Mgr. Annou Kukulovou liturgovali. V chráme Božom vystúpil aj spevokol cirkevného zboru Cerovo.

Čipka v Honte alebo Tichá krása je folklórny festival ľudovej tvorivosti, ktorý sa začal konať pred šiestimi rokmi v Cirkevnom zbore ECAV Sucháň na podnet manželov Mihálkinovcov (Mária Mihálkinová je pokladníčka v cirkevnom zbore a i učiteľka čipky, Ján Mihálkin je presbyter a zanietený pracovník kultúry, ako aj amatérsky bádateľ histórie). Prvý ročník bol výstavkou rôznosti hontianskej čipky z okolitých hontianskych dedín – Dačov Lom, Cerovo, Senohrad, Lackov, Dolné Mladunice, Litava, Jalšovík; neskoršie sa pridali aj Plachtince a Príbelce –a predvádzaním a opisom rôznosti a odlišnosti ľudových krojov v spomenutých hontianskych dedinách. Festival sa začal slávnostnými službami Božími, aby mal i duchovný a náboženský rozmer, lebo ľudová kultúra vychádzala aj z viery a náboženského cítenia ľudí.
Aj ďalšie ročníky festivalu sme vždy začínali službami Božími, niekedy aj ekumenickými. Festival sa rozrástol o vystúpenia ľudových súborov – domácich i hosťujúcich – a ľudových rozprávačov. Tento rok k nám zavítal spevokol Rozmarín z Verňarcu (Maďarsko) a Dobrona z Dobrej Nivy. Nechýbalo ani pohostenie, stánky s ľudovými výrobkami a jedlom. Už sa trochu skomercializoval, snažíme sa však zachovať i jeho duchovnú hodnotu a duchovný odkaz.
Súčasťou festivalu bola aj prehliadka izby ľudových tradícií, ktorú zriadil a prevádzkuje cirkevný zbor Dačov Lom. Posviacka izby bola 8. júna 2008. Posvätil ju senior HS Miroslav Dubek a slávnostným kazateľom bol biskup ZD Milan Krivda.

Juraj Macko | 10.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart