Futbalový turnaj ZD ECAV 2009

V sobotu 12. septembra 2009 si na Futbalovom turnaji ZD ECAV v Slovenskej Ľupči zmerali sily víťazi seniorátnych kôl. Športový deň sa začal krátkou pobožnosťou v miestnom chráme.

Privítal nás zborový brat farár Mgr. Ján Jakuš a spolu s tajomníčkou VM ZD ECAV Mgr. Martinou Krivdovou oboznámili hráčov s priebehom futbalového turnaja. Zaspievali sme dve piesne a výkladom slova Božieho a modlitbou poslúžil domáci brat farár. Potom nás pozdravili vzácni hostia: brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda a brat senior Zvolenského seniorátu Mgr. Peter Ján Soták.

Na Futbalovom turnaji ZD ECAV 2009 sa zúčastnili mladí futbalisti zo 6 seniorátov: Bratislavský reprezentovali hráči z CZ Bratislava-Prievoz, Myjavský z CZ Častkov, Hontiansky z CZ Pliešovce a CZ Terany, Novohradský z CZ Záhorce a CZ Príbelce, Rimavský z CZ Tisovec, Zvolenský z CZ Poniky a CZ Hronsek a Slovenská Ľupča. Hráči boli rozdelení do 2 skupín. V skupine A bolo 5 družstiev a jeden polčas trval 10 minút; v skupine B boli 4 družstvá a polčas trval 15 minút. Boli sme svedkami dobrých, dramatických zápasov, v ktorých naši mládežníci dokazovali odhodlanosť čo najlepšie obhájiť meno svojho seniorátu. Víťazi týchto skupín potom hrali medzi sebou o 1. , 2. a 3. miesto. Úloha rozhodcov na tomto futbalovom turnaji pripadla predsedovi VM ZD ECAV Mgr. Ivanovi Muchovi a rozhodcovi zo Slovenskej Ľupče Milanovi Mačkovičovi.

Zvíťazili futbalisti z Hronseku – Slovenskej Ľupče zo Zvolenského seniorátu pod vedením domáceho zborového brata farára Mgr. Jána Jakuša, a tak už po druhý raz obhájili svoje prvenstvo. Víťazný pohár im osobne odovzdal brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda. Na 2. mieste sa umiestnili futbalisti zo Záhoriec z Novohradského seniorátu a 3. miesto obsadili hráči z Poník, tiež zo Zvolenského seniorátu. Za odmenu dostali diplomy a malé futbalové lopty.

Ďakujem všetkým trénerom mladých futbalistov za pripravenie hráčov na turnaj, cirkevníkom zo Slovenskej Ľupče, ktorí v spolupráci so svojím domácim zborovým bratom farárom pripravili ihrisko, pohostenie v podobe guľášu, koláčikov a nápojov, ako aj sladké odmeny pre všetkých futbalistov, ďakujem rozhodcom, ako aj vzácnym hosťom, ktorí prišli povzbudiť futbalistov, ale predovšetkým ďakujem Pánu Bohu, že požehnal celý tento turnaj.

Martina Krivdová | 23.9.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart