Generálny biskup na pastorálnych návštevách

V sobotu 29. septembra generálny biskup Miloš Klátik navštívil dva cirkevné zbory – cirkevný zbor v Dlhej Vsi (Gemerský seniorát) a cirkevný zbor v Tornali (Rimavský seniorát), kde uskutočnil pastorálne rozhovory s tamojšími farármi s cieľom mapovať situáciu v maďarsky hovoriacich cirkevných zboroch.

V maďarsko-slovenskom CZ Tornaľa už tri roky pôsobí brat zborový farár Michal Gubo. Maďarsky hovoriacich evanjelikov je tu o niečo menej ako Slovákov. Všetci sa navzájom plne tolerujú. V Tornali majú služby Božie dvakrát – najprv v maďarskom, potom v slovenskom jazyku. Evanjelici vo fíliách Číž, Lenka, Rumince a Valice, ako aj v dcérocirkvi Kráľ hovoria po slovensky. Cirkevný zbor spolupracuje so spolkom Matice slovenskej i s Csemadokom a dobré vzťahy majú aj s Reformovanou kresťanskou cirkvou a s katolíkmi. Občas majú i ekumenické služby Božie. Brat farár po pastorálnom rozhovore previedol brata biskupa po evanjelickom chráme Božom aj po fare.

V cirkevnom zbore v Dlhej Vsi brata generálneho biskupa privítala sestra farárka Andrea Trencsényiová. Ukázala mu evanjelický kostol, ktorý je vo veľmi zlom stave, nakoľko jeho múry sú prevlhnuté až mokré. Veľmi vlhká je aj fara, kde má v zime teplotu 16-17 stupňov, nakoľko sa usilujú šetriť, keďže po zvýšení inkasa je zbor vo finančnej tiesni. Našťastie dostali finančnú podporu od obce, ktorá im trochu pomohla. V Dlhej Vsi je asi 90 % obyvateľov maďarskej národnosti, takže služby Božie sú tu aj vo fíliách Kečovo a Ardovo v maďarčine. Keď však sestra farárka vie, že sú prítomní aj Slováci, praktizuje dvojrečové služby Božie. Rovnako na požiadanie vykonáva sobáše, krsty či pohreby v slovenskom jazyku. Sestra farárka Trencsényiová zároveň admiministruje CZ Kunová Teplica s fíliou Plešivec.

Tlačové oddelenie GBÚ | 3.10.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart