Hont a Novohrad sa stretli v Cerove

Dňa 14. apríla 2008 sa v cirkevnom zbore Cerovo uskutočnilo stretnutie farárov Hontianskeho a Novohradského seniorátu. Svojou návštevou nás poctil aj brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol, ktorý sa prihovoril nám, ako aj domácim viery.

Stretnutia sa začalo v kostole. Na úvod nás privítal a zároveň oboznamil s históriou zboru brat dozorca Pavel Ferienčík. Pobožnosť vykonal brat senior HOS Mgr. Miroslav Dubek. Slovo Božie čerpal z textu Mk 8, 38: "Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi." Na základe textu sa zamýšľal nad témou Náboženstvo - vec súkromná alebo verejná. Spestrením bolo vystúpenie domáceho spevokolu pod vedením domácej sestry farárky Mgr. Anny Kukulovej. Hosťom zaspieval dve pesničky.

Stretnutie pokračovalo privítaním starostu Ing. Zdenka Ďurovkina v sále obecného úradu, ktorý nás oboznámil s históriou obce. Po vzájomnom predstavení bratou a sestier oboch seniorátov pokračoval brat biskup prednáškou na tému Skladanie rúk, po ktorej nasledovala diskusia a osobné skúsenosti s touto tematikou.
Po prestávke sme pokračovali v osobných rozhovoroch až do popoludňajších hodín.

Anna Kukulová, ev. farárka v Cerove | 5.5.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart