Hurbanovu sieň NR SR otváral spevácky zbor CZ Trenčín

Slávnostné otvorenie Hurbanovej siene v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave sa konalo 20. júna 2007 pri príležitosti dokončenia prvej etapy obsahového a výtvarného stvárnenia budovy NR SR a v rámci Roka J. M. Hurbana. Uskutočnil ho predseda NR SR Pavol Paška. Za ECAV sa na podujatí zúčastnil dozorca Západného dištriktu ECAV Mgr. Vladimír Daniš. V programe na pozvanie NR SR účinkoval spevácky zbor ZVON z Cirkevného zboru ECAV v Trenčíne.

Program:
Starosloviensky Otčenáš – spevácky zbor ZVON
Konštantín: Proglas - recitácia v podaní Evy Kristínovej
Slovensko moje - spevácky zbor RODOKMEŇ
Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko – recituje Jozef Šimonovič
Kto za pravdu horí – spevácky zbor ZVON
Slávnostných rečníkov predstavil Jozef Šimonovič:

- spisovateľ Ladislav Ťažký
- spisovateľ a historik Matúš Kučera
- predseda Národnej rady SR Pavol Paška

Eugen Suchoň: Aká si mi krásna – Spevácke zbory RODOKMEŇ A ZVON

Tlačové oddelenie GBÚ | 27.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart