Igor Mišina, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku abdikoval

Prešov - Mgr. Igor Mišina, biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku abdikoval na svoju funkciu.

„V abdikačnom liste biskup Mišina udal ako príčinu svojej abdikácie zdravotné dôvody. Oficiálne sa bude obsahom jeho listu na zasadnutí v sobotu, dňa 11. novembra 2006 v Prešove zaoberať dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré potom, ako vezme abdikačný list na vedomie, vyhlási nové voľby dištriktuálneho biskupa. So svojim rozhodnutím oboznámil biskup Igor Mišina seniorov zo 6 seniorátov Východného dištriktu v utorok 7. novembra 2006, “ uviedol Mgr. Peter Ferenčík, riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV v Prešove.

Biskup Igor Mišina bol do funkcie opätovne, po svojom prvom 6 – ročnom funkčnom období, zvolený v júni 2006, keď na volebných konventoch v cirkevných zboroch Východného dištriktu bol jediným kandidátom. Biskup Igor Mišina bol predtým seniorom Košického seniorátu a pôsobil ako zborový farár v cirkevnom zbore v Rankovciach pri Košiciach.

Eva Bombová | 8.11.2006

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart