Inštalácia Ľuboša Kubačku v CZ Soľ

Piesňou zborovej skupiny Prázdny kríž sa začala slávnosť inštalácie zborového farára Ľuboša Kubačku v Cirkevnom zbore ECAV v Soli v nedeľu 11. 11. 2007, na ktorej sa zúčastnili aj generálny biskup Miloš Klátik, senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ján Bakalár a ďalší hostia.

Slávnostné zhromaždenie, ktoré tvorilo viac ako 500 veriacich z celého zboru i z CZ Párnica, odkiaľ Ľuboš Kubačka pochádza, privítal zborový dozorca Jozef Matta. Vyjadril úprimnú radosť nad tým, že po roku pôsobenia brata farára Kubačku v ich cirkevnom zbore sa mohla táto udalosť s Božou pomocou uskutočniť. Zborového farára inštaloval senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ján Bakalár.

Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý na základe slov 2Tim 2, 8 – 13 povzbudil cirkevný zbor zvesťou slova Božieho. Vyzdvihol najmä tri myšlienky: Ježiš žije, Jeho evanjelium sa stále zvestuje a skrze našu vieru v Neho môžeme byť aj my spasení.

Veriacim sa prihovorili dištriktuálny dozorca Ján Brozman, starosta obce Soľ Ing. Jozef Berta, farárka z Hanušoviec nad Topľou Eva Kolesárová, ktorá pôsobila v CZ Párnica a viedla Ľuboša Kubačku k láske k Bohu, a Marián Grega, farár z Párnice, ktorý bol zároveň spolužiakom inštalovaného. Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovorili aj kňazi z rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi.

Služby Božie okrem hudobnej skupiny spestrilo aj vystúpenie zborového spevokolu, spevokolu z Párnice a vystúpenie detí.

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka | 16.11.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart