Inštalácia v CZ ECAV Bratislava-Petržalka

V Evanjelickom kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke sa v nedeľu 5. októbra 2008 konali slávnostné služby Božie, na ktorých bol do funkcie prvého zborového farára Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Bratislave-Petržalke slávnostne inštalovaný brat farár Ján Kolesár.

Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý dvadsať rokov pôsobil v Petržalke ako zborový farár spolu so svojou maželkou. Oľga Klátiková sa na týchto službách Božích zároveň lúčila s petržalskými veriacimi ako ich bývalá zborová farárka; nelúčila sa však úplne, lebo naďalej i s rodinou zostávajú členmi petržalského cirkevného zboru.

Nového petržalského farára do funkcie inštaloval nedávno zvolený senior Bratislavského seniorátu ECAV Boris Mišina spolu so seniorkou Liptovsko-oravského seniorátu Katarínou Hudákovou a bývalou petržalskou farárkou Oľgou Klátikovou.

K inštalácii bratovi Kolesárovi zablahoželal starosta mestskej časti Petržalka Milan Ftáčnik v mene petržalskej samosprávy, ďalej zborový dozorca Pavel Strhár, prvý predsedajúci farár CZ Bratislava-mesto Michal Zajden, bývalý petržalský farár prof. ThDr. Igor Kiss a Martin Škorupa, zborový farár v Hanušovciach nad Topľou.

V programe vystúpil mládežnícky gospelový spevokol EFATA z Hanušoviec n/T, kde Ján Kolesár aj so svojou manželkou Evou Kolesárovou donedávna pôsobili ako zboroví farári, ďalej zborový spevokol dospelých, spevokol detí Plamienok a vokálne kvarteto Nádej.

Už v predvečer inštalácie sa veriaci stretli v evanjelickom kostole na misijnom programe s názvom Je otvorené! S temperamentným programom na ňom vystúpil mládežnícky gospelový spevokol EFATA (effatha v preklade znamená “otvor sa” – z biblickej histórie o uzdravení hluchonemého) z Hanušoviec n/T.

Zborový farár Ján Kolesár sa prihovoril prítomným a odovzdal cez nich odkaz všetkým Petržalčanom: Je otvorené! – stačí prísť do chrámu Božieho a načerpať sily.
„Celý tento evanjelizačný večer má byť pre nás všetkých uistením, že je tu vždy otvorené,” povedal brat farár Kolesár. „Je pozvaním na toto miesto, je pozvaním k činnostiam, ktoré tu možno konať, je pozvaním na stretnutia dorastu v piatok o piatej či na mládež o 18:30, na spevokol v utorok, na biblické hodiny v stredu či na stretnutia seniorov a na modlitebné spoločenstvo vo štvrtok, je pozvaním pre strednú generáciu v piatok... Je otvorené! – to je pozvanie pre všetkých, aby prišli využiť otvorené dvere života, ktorými je Ježiš Kristus.”
Za poskytnutie fotografií ďakujeme br. Drahotínovi Šullovi.

Edita Škodová | 14.10.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart