Inštalácia v Devičanoch

V Ev. a. v. chráme Božom v Devičanoch sa 13. mája 2007 konali slávnostné služby Božie, na ktorých bola za zborovú farárku inštalovaná sestra Anna Ľachká, dovtedajšia námestná farárka v Devičanoch. Inštaloval ju brat senior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Ivan Eľko, pričom mu asistovali bratia farári Pavel Melicherčík, žemberovský farár, a Ján Ľachký, bohunický a drženický farár. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

Ako prvý sestre farárke Ľachkej k inštalácii zablahoželal brat generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga, ktorý je zároveň aj dozorcom miestneho cirkevného zboru. Za rodný cirkevný zbor a obec Krpeľany ju potom pozdravila sestra Viera Kráľová, za susedné cirkevné zbory brat farár Melicherčík, za spolužiakov sestra farárka Jana Drottnerová, farárka z Baďanu, a za obec Devičany pani starostka Slížiková. Slávnosť inštalácie bola spojená so slávnosťou požehnania a posvätenia obnoveného oltára. Tento akt vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik. Oltár v tomto kostole pochádza z roku 1730, ale v 90. rokoch z neho odcudzili sochy Mojžiša a apoštola Pavla, ktoré boli umiestnené po bokoch oltára. Nové, asi 80 cm vysoké sochy Mojžiša a apoštola Pavla vyrobil z topoľového dreva ľudový rezbár Ferdinand Sitarčík. Zároveň pri tejto príležitosti obnovili aj náter oltára. Spojené spevokoly Krpeľany a Devičany-Bohunice dirigovala Anna Ľachká. Hudobný sprievod na službách Božích zabezpečili kantori Monika Matiašovicová a Tomáš Zachar a Komorný orchester spojených hudieb Drienča a Prievozník pod vedením Dušana Tumu. Keďže milá slávnosť sa konala práve v Deň matiek, deti z detskej besiedky svojim mamičkám a starým mamám zaspievali pieseň, ktorú s nimi nacvičila Anna Ľachká. Na záver slávnostných služieb Božích zaznela evanjelická hymna Hrad prepevný.

Edita Sabolíková | 22.5.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart