Inštalácia v Horných Zeleniciach

Dňa 10. 6. 2007 sa v Horných Zeleniciach konala inštalačná slávnosť zborovej farárky Mgr. Lenky Sedláčkovej. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Mgr. Milan Krivda. Inštalujúcim vznešený brat senior Mgr. Miroslav Jäger. Inštalujúca si v príhovore privlastnila za cieľ služby citát z knihy EZ 34, 11 ako to, čo chce Pán Boh konať v cirkevnom zbore cez cirkevný zbor, ako aj cez ňu. Na to, aby sme mohli vyplniť Boží zámer s nami, musíme byť verní v nasledovaní Pána Ježiša Krista. Preto je potrebné, aby sme sa každý deň zamýšľali nad otázkou: Čo by urobil Pán Ježiš na mojom mieste?

-ls- | 26.7.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart