Inštalácia v Málinci

"Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť." (Prís 21, 21) Tieto slová si vybral inštalovaný brat farár Mgr. Ivan Mucha, predseda Synody ECAV na Slovensku a Vnútromisijného výboru ZD, za základ svojej duchovnej služby. Slávnostné služby Božie sa v málinskom cirkevnom zbore konali v 3. adventnú nedeľu 16. decembra 2007 v miestnom chráme Božom.

Slávnostné zhromaždenie privítal zborový dozorca Štefan Melich. Inštaláciu vykonal senior Novohradského seniorátu Mgr. Jaroslav Ďuriš za asistencie Mgr. Zuzany Szabóovej, farárky z Dolnej Strehovej, a Mgr. Dany Petrilovej, farárky z Kalinova. Senior si ako základ príhovoru zvolil text 2. list Timoteovi 2, 1 – 3. Kázňou Božieho slova poslúžil biskup ZD Mgr. Milan Krivda na text Lukáš 3, 7 – 18.
Inštalovaného brata farára pozdravili prítomní hostia Mgr. Marek Szabó a Mgr. Martina Krivdová i dozorca miestneho cirkevného zboru Štefan Melich. Zaželali mu mnoho síl v práci na vinici Pánovej v domácom zbore, v cirkevných zboroch Ozdín a Turíčky s fíliou Mládzovo, kde brat farár pôsobí, ako aj v práci v rámci dištriktu a celého Slovenska, a takisto veľa lásky, ktorá ho má sprevádzať v každodennom živote.
K veriacim sa prihovoril aj inštalovaný zborový farár Mgr. Ivan Mucha a poďakoval predovšetkým Pánu Bohu za pomoc a požehnanie a napokon všetkým, ktorí mu v jeho práci pomáhajú a dodávajú síl.
Služby Božie boli duchovne obohatené básňami v prednese sestier Márie a Zuzany Michalove. Po záverečnom Áronovskom požehnaní zhromaždenia bratom biskupom pôsobivo zaznela evanjelická hymna Hrad prepevný.

J. J. | 2.1.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart