Inštalácia v Zemianskom Podhradí

V sobotu 10. októbra, deň pred 18. nedeľou po Svätej Trojici, prežíval Cirkevný zbor Zemianske Podhradie výnimočnú udalosť. Po mnohých rokoch sa tu totiž konala slávnosť inštalácie sestry farárky Jany Drottnerovej.

Výnimočná bola i z toho dôvodu, že prvý raz v histórii si tunajší cirkevníci zvolili za slova Božieho kazateľku ženu. Jana Drottnerová sa tak priradila k zástupu svojich 20 predchodcov, ktorí zvestovali čisté slovo Božie v Haluziciach (v rokoch 1545 - 1709) a potom po zániku prvého zboru v Podhradí (od 1743). Medzi nimi nachádzame niekoľko v celonárodnom meradle významných osobností. Ako prvý ev. farár v Zemianskom Podhradí pôsobil Pavel Doležal, významný jazykovedec, ktorého Matej Bel označil za autora prvej slovenskej gramatiky. Po ňom tu pôsobil Samuel Štúr, brat národovca Ľudovíta, ktorý tunajší kostol rád a často navštevoval. Druhá polovica 19. storočia tu bola spojená s pôsobením seniora a botanika európskeho formátu Jozefa Ľudovíta Holubyho (1861 - 1909). Dlhé dekády, ktoré strávili farári so svojimi rodinami v tomto zbore (za 20. storočie sa ich vystriedalo iba 5) svedčia o dobrej a stabilnej úrovni náboženského života. Hoci boli posledné roky v znamení rýchlych a neočakávaných výmen, v osobe sestry novozvolenej farárky sa vrátia staré dobré časy stability a pokoja, dúfajú domáci.

I keď bola sobota 10. októbra upršaná, chrám Boží sa naplnil do posledného miesta. Za zmienku určite stojí chrámová architektúra. Empírový kostol má základňu v tvare elipsy, pre močaristý pozemok stojí na dubových koloch, má tri poschodia a vchádza sa do neho tromi bránami, z ktorých ani jedna nie je hlavná. Na úvod služieb Božích sestra zastupujúca dozorkyňa oboznámila prítomných s históriou zboru a vyjadrila radosť z dnešnej slávnosti, na ktorej sa zúčastnilo okrem domácich viery i mnoho hostí a duchovných, na čele s bratom dištriktuálnym biskupom Milanom Krivdom.

Inštaláciu previedla sestra seniorka POS Eva Juríková za asistencie farára Jána Ľachkého a farárky Anny Kukulovej, po ktorej sestra farárka prijala od svojho nového zboru kamžu. Stredobodom slávnosti bola kázeň slova Božieho, ktorú na text o milosrdnom samaritánovi zvestoval brat biskup ZD. V nej načrtol príklad milosrdenstva, ktorý má pri svojej službe nová duchovná v zbore nasledovať. Svojou účasťou ju podporili i viacerí farári z okolitých zborov, rodáčka z CZ v duchovnej službe farárka Lenka Kusendová či bratia farári v. v.

Za rodný cirkevný zbor inštalovanej Príbelce sa prihovoril brat farár Matej Alcnauer. Prihovoril sa stručne, ale obsažne i tunajší pán starosta, ktorý novej farárke poradil, aby sa k ľuďom správala tak, ako chce, aby sa oni správali k nej. Krásnym slovným prejavom slávnosť povýšil i pán Juraj Sarvaš, známy herec, básnik a recitátor, ktorý sa vyznal zo vzťahu k tomuto kraju spojenému tiež s pôsobením známeho ev. učiteľa Riznera a zarecitoval báseň od Martina Rázusa „Zvonia“. Prihovoril sa i kaplán katolíckej cirkvi z Bošáce a vyjadril nádej na dobrú ekumenickú spoluprácu. Za bývalý CZ Baďan sa so svojou farárkou pekne rozlúčila sestra Mária Pomothyová z fílie Počúvadlo a za bývalých spolužiakov a rovesníkov v duchovnej službe sestra farárka z Devičian Anna Ľachká. Hudobne slávnosť okrem organa sprevádzala i dychovka Bošačanka a piesne spevokolu, detí či duet dvoch sestier. Po pozdravoch sa s dojatím prihovorila i novoinštalovaná sestra farárka.

Na záver možno konštatovať, že slávnosť inštalácie novej duchovnej v Zemianskom Podhradí sa vydarila a ostáva len veriť, že rovnako požehnané bude ďalšie tunajšie pôsobenie jej samej i jej rodiny. Slávnosť ukončila evanjelická hymna Hrad prepevný a zhromaždenie sa napriek vytrvalému dažďu s radosťou pobralo k bohato prestretým stolom, ktoré pripravili domáci.

-jľ-  | 15.10.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart