Inštalácia vo Švábovciach

Dňa 21. októbra 2007 sa vo Švábovciach uskutočnila inštalácia zborovej farárky Zuzany Vaľovskej. Bola to výnimočná udalosť pre celý zbor najmä preto, že v tomto cirkevnom zbore vyše päťdesiat rokov nebola žiadna inštalácia.

Sestra farárka v zbore pôsobí už šiesty rok a rozhodnutiu o voľbe za zborovú farárku predchádzalo vzájomné dôkladné spoznanie oboch strán. Tatranský seniorát sa už pre mnohých stal „srdcovou záležitosťou“, a tak sa v tento deň švábovská sestra farárka tiež zaradila medzi všetkých tých bratov a sestry farárky, ktorí pod Tatrami našli svoje trvalé pôsobisko.
Slávnosť inštalácie sa uskutočnila v matkocirkevnom chráme, no k zboru patria aj ďalšie dva kostolíky – gánovský a hranovnický. Inštalujúcim kazateľom bol brat senior Tatranského seniorátu Ján Matis. Múdro pripomenul inštalovanej, že na celú svoju službu sa má dívať z pohľadu posledného súdu a z pohľadu večnosti. Raz bude ona takto stáť pred Božím trónom a tam bude skladať účty. Asistentkami inštalujúceho boli sestry farárky Erika Hajníková z Iliašoviec a Daniela Štrbková z Levoče. Slávnostným kazateľom bol brat farár Ján Meňky z Michaloviec, „duchovný otec“ sestry farárky. Vo svojej kázni spomenul aj to, že ženy to v službe nemajú vždy jednoduché; no napriek tomu – neboli to ženy, ale muži, ktorí v strachu utiekli spod Ježišovho kríža!
Celú slávnosť obohatili krásnym spevom dva spevokoly – michalovský a domáci švábovský.
K inštalácii sestre farárke blahoželali hlavne domáci – brat dozorca Ján Mlynár spolu s bratom poddozorcom a oboma dcérocirkevnými kurátormi; brat dozorca z Michaloviec a pani starostka a páni starostovia z okolitých obcí.
Sestra farárka vo svojom poďakovaní s radosťou odovzdala zboru aj pozdrav od sestry farárky Ľudmily Veselej, ktorá v tomto zbore prežila s manželom a dcérami niekoľko krásnych desaťročí a tento zbor stále je stále jej „srdcovou záležitosťou“.
Veríme, že i tento deň bol svedectvom o Božej milosti aj v našom cirkevnom zbore a že my všetci domáci budeme žiť sebe na spásu a na chválu Pánu Bohu.

Zuzana Vaľovská | 7.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart