Inštalácia vo Veľkých Levároch

Dňa 18. 9. 2011 sa v CZ ECAV Veľké Leváre na Záhorí konala slávnostná inštalácia zborového farára Radoslava Danka. Brat farár predtým pôsobil v Ženeve, v cirkevnom zbore Komárno a Žilina.

Vznik cirkevného zboru vo Veľkých Levároch sa datuje rokom 1557, keď evanjelictvo na Záhorí bolo početné a rozšírené, no počas ťažkých časoch protireformácie sa tu do dnešných čias zachovala len evanjelická enkláva vo Veľkých Levároch. Najznámejším kňazom, ktorý tu pôsobil, bol Ján Maliarik, ktorý aktívnym sebaobetujúcim spôsobom vystúpil proti besneniu dvoch posledných svetových vojen.

Inštaláciu vykonal brat senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina a slávnostná kázeň znela z úst brata seniora Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Ivana Eľka. Program slávností bol obohatený dychovou hudbou, moderným spevom, poéziou a vystúpením hudobnej skupiny Nádej z Petržalky. V príhovoroch odzneli krásne pozdravy z rodného cirkevného zboru brata farára Radoslava Danka z Petržalky, za ktorý sa prihovoril brat farár Ján Kolesár. Za teologickú fakultu sa prihovoril brat profesor Igor Kišš, za VÚC BA pozdravil Ing. Martin Berta, zástupca župana Pavla Frešu. Srdečné a ďakujúce príhovory zazneli od zástupcov cirkevných zborov Komárno, Žilina - Rajec a bývalého zborového levárskeho farára Štefana Jahelku a od bratov a sestier zo Spoločnosti Jána Maliarika a Kruhu žáku Jána Maliarika z Moravy. Domáci cirkevný zbor pozdravil nového zborového farára prekvapením - modernou piesňou Leonarda Cohena "Hallelujah" v podaní speváčky Katky Skácalovej, evanjeličky z Veľkých Levár. Občerstvenie bolo podané pre všetkých účastníkov slávnosti v priestoroch nového pastoračného centra pri evanjelickej fare.
Všetkým účastníkom vyjadrujeme veľké poďakovanie za spontánnosť a prežitie duchovného spoločenstva v chráme i potom pri neformálnych stretnutiach.

 | 25.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart