Inštalácia zborového farára v Part. Ľupči

V najstaršom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku - v Partizánskej Ľupči - sa 24. septembra 2011 po 51 rokoch konala slávnosť inštalácie zborového farára. Cirkevný zbor si na volebnom konvente jednohlasne zvolil svojho doterajšieho námestného farára Jána Molčana za 33. zborového farára v histórii už 10. júla tohto roka.

Už od skorého sobotného rána zvony oboch kostolov zvolávali veriacich na slávnostné služby Božie. Krásne slnečné počasie a neopísateľná atmosféra umocňovali celú slávnosť inštalácie.

Za veľkej účasti domácich veriacich, ako aj vzácnych hostí z Rejdovej, Mníška nad Hnilcom, Šváboviec, Gánoviec, Popradu, Gerlachova, Batizoviec, Považskej Bystrice, Košece a zo Srbska, ktorí zaplnili matkocirkevný chrám Boží v Partizánskej Ľupči, brata farára Jána Molčana do úradu zborového farára inštalovala vznešená sestra seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková. Slávnostnou kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.

Slávnostné služby Božie boli obohatené dychovkou „Posaunenchor“ z Mníška nad Hnilcom, vystúpením detí z detskej besiedky, spevokolom z Popradu, ako aj domácim spevokolom.

V rámci príhovorov sa inštalovanému bratovi farárovi prihovorili starosta obce Partizánska Ľupča Ľubomír Frič, za rodný cirkevný zbor v Rejdovej sestra farárka Karmen Želinská, za cirkevný zbor Švábovce sestra farárka Zuzana Vaľovská, za spolužiakov sestra farárka Jana Bartová, za Evanjelickú diakoniu brat diakon Ľubomír Marcina, za družobný cirkevný zbor v Srbsku Ján Vida, za Tatranský seniorát Pavol Povec, za miestnu rímskokatolícku farnosť Michal Regec. Nakoniec sa prihovorila sestra zborová dozorkyňa Janka Janičinová, ktorá bratovi farárovi odovzdala dar od cirkevného zboru - zlatý pečatný prsteň s Lutherovou ružou.

Po slávnostných službách Božích sa v kultúrnom dome, bývalej slávnej latinskej evanjelickej škole, konal pre všetkých účastníkov inštalácie slávnostný obed.

Tento vskutku požehnaný slávnostný deň sa hlboko zapísal do sŕdc ľudí celého cirkevného zboru.

Zlatica Gulášiová, presbyterka | 11.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart