Inštalácia zborového farára v Trebišove

V predpôstnu nedeľu 3. februára 2008 sa v Chráme vzkrieseného Krista v Trebišove konala slávnosť inštalácie prvého zborového farára Mareka Semka. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Akt inštalácie vykonal senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ján Bakalár a kázňou Božieho slova poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Na slávnosti sa zúčastnilo ďalších jedenásť farárov z evanjelickej, reformovanej a apoštolskej cirkvi. Inštalovaného pozdravili zborové spevokoly z Trebišova, ako aj z Hrochote, kde predtým brat farár pôsobil. Vystúpenie mládežníckeho spevokolu obohatila sólovým spevom Lenka Pavlikovská.

Ján Lörinčík | 29.2.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart