Inštalácia zborovej farárky v Očovej

V 18. nedeľu po Svätej Trojici 7. októbra 2012 sa očovský chrám Boží zaplnil takmer do posledného miesta. Konala sa v ňom totiž inštalácia zborovej farárky Ireny Paľovovej.

Na slávnostných službách Božích spojených s inštaláciou poslúžil zvesťou Božieho slova biskup ZD Milan Krivda. Inštaláciu vykonal senior Zvolenského seniorátu Peter Ján Soták. Na slávnosti sa zúčastnil seniorálny dozorca Zvolenského seniorátu S. Hanuska, osem evanjelických kňazov a iní vzácni hostia, cirkevníci z Pliešoviec - rodiska sestry farárky, a Dobrej Nivy, kde pôsobila ako seniorálna kaplánka. K slávnosti prispeli spevokoly z Očovej a Pliešoviec a deti krátkymi vystúpeniami na začiatku aj počas služieb Božích. V rámci služieb Božích zaznelo niekoľko príhovorov vzácnych hostí. Po skončení slávnosti čakalo prítomných pred kostolom, v kantorskom dvore i v kultúrnom dome pohostenie, ktoré pripravili cirkevníci z Očovej a okolitých fílií.

Očovský cirkevný zbor dal našej cirkvi a národu niekoľko vzácnych mužov – evanjelických kňazov a novoinštalovaná sestra farárka sa doteraz osvedčila ako ich dôstojná nástupkyňa.

Zuzana Filová, CZ Očová | 19.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart