Jesenný relaxačný výlet Honťanov

Jeden brat a 10 sestier zo štyroch cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu sa 8. − 10. novembra 2012 zúčastnili na relaxačnom pobyte v Látkach, ktorý zorganizoval vnútromisijný výbor HOS.

Pobyt v hoteli Royal bol veľmi vydarený, za čo sme vďační vnútromisijnému výboru, ale najviac Pánu Bohu, že sa to podarilo realizovať. Ráno a večer sme sa obohatili slovom Božím, modlitbami a piesňami. Vo štvrtok sme sa zúčastnili na biblickej hodine v Kokave nad Rimavicou, kde nás veľmi milo prijali. Vypočuli sme si Božie slovo a v príjemnej pohode sme si vymenili skúsenosti aj porozprávali sme sa o problémoch v našich cirkevných zboroch. Pre upevnenie zdravia sme v piatok absolvovali túru k prameňu Ipľa, ďakujúc Pánu Bohu za pekné počasie. Piatkové poobedie niektorí strávili v bazéne, vo vírivke či v saune a na masáži, čo nám veľmi dobre prospelo. V sobotu sme zhodnotili celý pobyt a rozlúčili sa s hotelom. Cestou domov sme sa zastavili v kostole vo Zvolenskej Slatine a po spoločnom obede sme sa s prosbou k Pánu Bohu, aby nám doprial zdravie a aby sme sa o rok mohli znovu stretnúť, rozchádzali domov, do svojich cirkevných zborov. Vznikli medzi nami nové priateľstvá a zoznámili sme sa s úžasnými ľuďmi.

Účastníci pobytu, HOS | 19.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart