Jesenný relaxačný výlet Honťanov

Vnútromisijný výbor Hontianskeho seniorátu zorganizoval pre bratov a sestry v senioráte jesenný relaxačný výlet do ľubovnianskych kúpeľov od 15. do 17. októbra.

Myšlienka spraviť niečo také vzišla od ľudí: usporiadať niečo v senioráte aj pre starších a nie iba na jeden deň, ale spojiť to aj s relaxom a oddychom. VMV sa tejto myšlienky chytil a výlet naplánoval. Cieľom bolo posilniť spoločenstvo bratov a sestier v senioráte, ktorí chceli a mohli spojiť relax s duchovným obohatením. Škoda len, že sa posilňovalo iba spoločenstvo sestier, keďže na výlete sme sa zúčastnili iba ženy. Bolo nás 9 žien z piatich cirkevných zborov.

Program počas týchto troch dní bol naplnený od začiatku až do konca. Sem-tam sme mali pocit, že sa aj tu naháňame. Deň sme začínali a končili Božím slovom, spevom piesní a modlitbami. Večer sme sa venovali témam, ktoré majú v tomto roku pre nás veľký význam a mali aj svoje výročie. Bola to Žilinská synoda a Kristína Royová. Počas dňa sme relaxovali – v bazéne, pri procedúrach, masážach i na výlete v skanzéne a na hrade v Starej Ľubovni. V nedeľu sme navštívili služby Božie v Podolínci.

Priateľstvá sme utužovali najmä pri káve, kde sme sa o všeličom rozprávali. Keďže stále sme mali čo robiť, tri dni nám ubehli veľmi rýchle. Naplnené mnohými zážitkami sme sa vracali späť do našich domovov. Vďaka Pánu Bohu, že sme prežili krásny víkend v lone Jeho nádherného diela – prírody.

Katarína Kmecová, námestná farárka  | 2.11.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart