Jubilejné slávnosti v Necpaloch

15. a 16. októbra sa v Necpaloch v Turci konali jubilejné slávnosti pri príležitosti 400. výročia zrodu Turzovho renesančného oltárneho obrazu. Táto významná duchovná renesančná národná kultúrna pamiatka pritiahla do Necpál i popredných odborníkov z oblasti histórie umenia.

V sobotu 15. 10. 2011 popoludní sa v necpalskom kostole konal zaujímavý odborný seminár zameraný predovšetkým na vzácny oltár, no aj na ďalšie témy. Upútali hlavne prednášky cirkevnej historičky Dariny Dudášovej, ktorá prítomným priblížila osudy oltára na Orave, a kunsthistoričky Mgr. Jany Pieckovej na tému Turzovský renesančný oltár – umelecké stvárnenie a posolstvo.

Po seminári nasledovala slávnostná akadémia. Účinkujúci herci nás vrátili do čias Žilinskej synody v roku 1610. Scénické pásmo Nory Barátovej „Žilinská synoda“, režírované V. Hriadeľom a so scénickou úpravou I. Giača, sa určite páčilo. Pravdaže, aj pásmo z ľúbostnej korešpondencie manželov Juraja Turzu a Alžbety Coborovej.

V nedeľu 16. októbra pokračovali oslavy slávnostnými službami Božími v necpalskom evanjelickom kostole. Zaplnený kostol prijal vzácnych hostí, predovšetkým biskupa VD Slavomíra Sabola a dištriktuálneho dozorcu VD Jána Brozmana.

Počas služieb Božích, na ktorých slávnostným kazateľom bol dištriktuálny brat biskup VD, vystúpili spevokoly z Krpelian, Ivančinej, Príboviec i domáce Necpalské nezábudky. V ušiach rezonovali krásne verše básne Babety Bartošovej.V dňoch

Neopakovateľným zážitkom bol aj spev chrámových piesní so sprievodom komorného sláčikového orchestra z Krpelian.

Július Jarkovský, Jozef Havrila  | 20.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart