Kajalský kostol má 113 rokov

Dcérocirkev galantského cirkevného zboru v Kajali oslávila v nedeľu 9. októbra 2011 113. výročie posvätenia svojho kostolíka. Liturgiou, úvodným slovom i záverečným slovom poslúžil brat zborový farár Jaroslav Mlynár, kázňou slova Božieho brat kaplán Ľuboš Vontorčík.

Na slávnostných službách Božích sme privítali spevokol „Zvon“ z cirkevného zboru Trenčín spolu s ich zborovým bratom farárom Jánom Bunčákom. Spevokolisti nám poslúžili dovedna štyrmi piesňami z ich repertoáru a ich vystúpenie príjemným spôsobom dotvorilo program našej slávnosti. Spevokol „Zvon“ vystúpil aj na službách Božích v matkocirkvi v Galante, kde podobným spôsobom obohatil nedeľné služby Božie.
V kázni slova Božieho sme sa zamýšľali nad významom stretávania sa bratov a sestier „v Duchu a v pravde“ (J 4, 23) vo viere v Pána Ježiša Krista.
V rámci služieb Božích sme slávili Večeru Pánovu, počas ktorej sme mohli spoločne prijímať Pánovo telo a krv, a tak tvoriť viditeľnú jednotu domácich viery a hostí, ale aj viditeľnú jednotu medzi dvoma národnosťami, keďže Kajal bol do obdobia presídlenia maďarským cirkevným zborom.
Samotný kostolík v Kajali dali postaviť miestne šľachtické rody.Je to malý, no útulný kostolík, kde na službách Božích zažívame takmer rodinné spoločenstvo bratov a sestier z dcérocirkvi a z Evanjelického domu starostlivosti „Eden“.

Kiež dá Hospodin, aby toto spoločenstvo vydržalo, prípadne z Jeho milosti rástlo a vzmáhalo sa ako svedectvo toho, že evanjelická cirkev a. v. je stále aktuálna a živá cirkev.
Dedičstvo otcov, dedičstvo reformácie a našu drahú evanjelickú a. v. cirkev zachovaj nám, Pane!

Ľuboš Vontorčík, zborový kaplán | 18.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart