Kandidáti na dištriktuálneho biskupa sú známi

O biskupský stolec Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Prešove sa uchádzajú dvaja kandidáti - Katarína Hudáková a Slavomír Sabol. Členovia 131 cirkevných zborov v šiestich seniorátoch VD vyberú jedného z nich vo voľbách v dvoch vytýčených termínoch, a to 9. alebo 16. septembra. O jednom z týchto dvoch termínov sa rozhodnú v samotných cirkevných zboroch.

Kandidatúry prijali a odobrili účastníci kandidačnej porady a členovia nominačného výboru na zasadnutí 9. augusta. Žiadni ďalší záujemcovia o najvyšší post vo VD neboli.
Funkcia biskupa VD ECAV nie je obsadená od novembra 2006, keď sa jej výkonu vzdal zo zdravotných dôvodov Igor Mišina. Na jeho druhé šesťročné obdobie ho zvolili členovia CZ v júni 2006. Odvtedy budú septembrové voľby v poradí štvrté. Naposledy sa neúspešné voľby biskupa VD konali 15. a 22. apríla, keď nebol zvolený ani jeden z dvoch kandidátov. Biskupské kompetencie vykonáva až do zvolenia nového biskupa Jozef Havrila, zástupca biskupa VD a senior Turčianskeho seniorátu so sídlom v Necpaloch.
Obaja schválení kandidáti doteraz vo voľbách nekandidovali. Katarína Hudáková je seniorkou Liptovsko-oravského seniorátu VD ECAV a farárkou v Liptovskom Ondreji, Slavomír Sabol je farárom v Bystrom nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou. Víťazom volieb bude ten, kto dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov.
Voľby vyhlásilo Presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku na zasadnutí v piatok 8. júna.

Tlačové oddelenie GBÚ | 13.8.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart