Kandidátmi na biskupa VD ECAV D. Cina a J. Matys

Prešov - Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 14.12. 2006 prijala nomináciu na voľbu biskupov VD ECAV a to Dušana Cinu, Vladimíra Ferenčíka, Samuela Linkescha a Jaroslava Matysa.

Z uvedených evanjelických farárov, pôsobiacich v cirkevných zboroch vo Východnom dištrikte ECAV kandidovala: Dušana Cinu, zborového farára z Kukovej v Šarišsko- zemplínskom senioráte a Jaroslava Matysa, zborového farára v Spišskej Novej Vsi, v Tatranskom senioráte.

Ako uviedol Peter Ferenčík, riaditeľ Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku v Prešove, voľby biskupa VD ECAV sa v cirkevných zboroch v šiestich seniorátoch Východného dištriktu ECAV uskutočnia v termínoch: 7.1. 2007 a 14.1. 2007 – sčítacia komisia zasadne dňa 23. januára 2007.

P. Ferenčík tiež informoval, že Mgr. Igor Mišina, doterajší biskup VD ECAV, ktorý na túto funkciu abdikoval, bol menovaný za zborového farára do cirkevného zboru Háj v Turčianskom senioráte od 15.12.2006.

Eva Bombová | 15.12.2006

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart