Kanditáti na biskupa Východného dištriktu ECAV

V Necpaloch sa 19. marca 2007 konala kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorá prijala návrhy na kandidátov do volieb biskupa VD ECAV.

Ako uviedol Daniel Midriak, predseda kandidačnej porady za duchovných, opäť kandidovali Dušan Cina, zborový farár v Kukovej v Šarišsko-zemplínskom senioráte, a Jaroslav Matys, zborový farár v Spišskej Novej Vsi v Tatranskom senioráte. Nakoľko cirkevnoprávne predpisy umožňujú nezvoleným kandidátom znovu kandidovať, kandidačná porada ich kandidatúru do volieb biskupa VD ECAV na Slovensku schválila.

Nové voľby biskupa VD ECAV sa v 131 cirkevných zboroch v šiestich seniorátoch Východného dištriktu ECAV uskutočnia v závislosti od rozhodnutia jednotlivých zborov 15. alebo 22. apríla 2007. Sčítacia komisia zasadne 30. apríla 2007.

V júni 2006 bol za biskupa VD ECAV na Slovensku zvolený Igor Mišina už na svoje druhé šesťročné obdobie, no po piatich mesiacoch na funkciu abdikoval. Po voľbách, ktoré sa konali v januári 2007, sčítacia komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov na biskupa nedostal nadpolovičnú väčšinu hlasov, a tak presbyterstvo VD ECAV začiatkom februára 2007 vyhlásilo nové voľby. Ak by ani vtedy nezískal jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, ďalšie voľby by sa uskutočnili 13. a 20. mája a sčítacia komisia by sa zišla 29. mája 2007.

Edita Sabolíková | 20.3.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart