Karneval v záhrade zborového domu

4. nedeľa po Svätej Trojici bola v cirkevnom zbore Pliešovce venovaná deťom. Začala sa službami Božími k ukončeniu školského roku. Deti, žiaci, ale i dospelí boli upozornení z Božieho slova, že aj keď čoskoro budú prázdniny a čas dovoleniek, nemajú ani vtedy zabúdať na Pána Boha, pretože On nikdy nemá dovolenku a prázdniny pre nás ľudí.

Na týchto službách Božích deti najprv dostali požehnanie k prázdninám a potom dostali vysvedčenia ako pamiatku na vyučovanie náboženstva počas školského roku.

Poobede sa deti opäť stretli, ale už nie v kostole, ale v záhrade zborového domu, kde mali vyhodnotenie detskej besiedky spojené s karnevalom. Vyše 30 detí spolu s rodičmi a starými rodičmi si najprv zaspievalo, potom sa započúvalo do príbehu o mladom futbalistovi Josem, ktorého viera v Pána Ježiša Krista sprevádza životom a jeho mottom je: Môj život je Ježiš. Potom sa tancovalo, súťažilo, zabávalo. V závere sa vyhodnotila nielen dochádzka detskej besiedky, ale aj súťaže a masky. Keďže všetky masky boli krásne a súťaže všetci zvládli, odmeny a ceny dostali všetky deti. Spokojné sa s darčekmi v rukách vracali zo zborového domu v podvečerných hodinách do svojich domovov.

K. Kmecová, zborová farárka | 24.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart