Kázňové prípravky ZD v Klenovci

V dňoch 16. − 17. novembra 2011 mali duchovní pôsobiaci v cirkevných zboroch a v cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovní na dôchodku možnosť zúčastniť sa na kázňových prípravkách ZD ECAV na Slovensku.

Stretnutie sa konalo na fare v CZ Klenovec. Začalo sa v stredu večer spoločnými službami Božími, na ktorých zvesťou Božieho slova poslúžil brat biskup ZD Milan Krivda a k prítomným sa prihovoril aj brat emeritný biskup Ján Midriak. Liturgiou poslúžili viacerí duchovní.

Vo štvrtok po raňajkách, registrácii a privítaní nasledovali kázňové prípravky k adventu, ktorými poslúžil brat doc. ThDr. Ján Grešo. Popoludní kázňovými prípravkami na Štedrý večer, 1. a 2. slávnosť vianočnú, Starý a Nový rok a tiež na Zjavenie Krista Pána poslúžil emeritný biskup Ján Midriak.

Duchovní si z ich úst vypočuli mnohé podnetné myšlienky a bolo to pre nich veľkým vnútorným obohatením. V závere vyslovili túžbu, aby sa takéto podujatie konalo v našom dištrikte aj pred začiatkom pôstu a Veľkou nocou.

Irena Paľovová, farárka v Očovej | 28.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart