Koncert spevokolov v Zemianskom Podhradí

V nedeľu po Vianociach sa v našom chráme uskutočnila milá slávnosť – koncert spevokolov z CZ Adamovské Kochanovce pod vedením D. Ďuriša, Bzince pod Javorinou pod vedením sestry farárky I. Rubaninskej a Zem. Podhradie dirigovala Ž. Tupá.

Pred vystúpeniami uvedených spevokolov dospelých sme si mohli vypočuť aj milé vystúpenie našich besiedkarov, s ktorými vedúce nedeľnej besiedky Katarína Hrivnáková a Danka Mitanová nacvičili piesne primerané ich veku.
„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! ... zvestujem vám veľkú radosť, dnes sa vám narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán!“ Týmito slovami, ktoré boli mottom celého večera, sa prihovorila domáca farárka Jana Drottnerová, ktorá koncert moderovala. Všetkých hostí a zvlášť sestru seniorku POS Evu Juríkovú a brata konseniora Jána Ochodnického privítala zástupkyňa zborového dozorcu Anna Rydzá. Zaujímavé, prekrásne až chvíľami strhujúce momenty pre účastníkov pripravila huslistka Viera Podhradská, v ktorej podaní spolu s našou organistkou zazneli nádherné koncertné skladby. Myšlienka organizácie celého koncertu vzišla z mladej hlávky sestry kantorky Vierky Hrivnákovej.
Auditórium odmeňovalo jednotlivé vystúpenia intenzívnym potleskom a požiadavkami o zopakovanie podobných akcií aj v budúcnosti. Takýmto nádherným duchovným zážitkom sme si obohatili najkrajšie sviatky v roku. Vrcholom celého koncertu bola chvíľa, keď sa v chráme zhaslo svetlo a v prítmí s organovým a husľovým sprievodom zaznela najkrajšia a najznámejšia koleda „Tichá noc, svätá noc“.
Za tento požehnaný a nádherný večer „Soli Deo gloria!“

Dušan Ochodnický | 14.1.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart