Konfirmandi zo Svätého Kríža spoznávali cirkevné zbory

V piatok 4. mája sa štyria konfirmandi z CZ Svätý Kríž – Lazisko spolu so zborovým farárom Danielom Balážom počas celodenného spoznávacieho výletu navštívili niekoľko cirkevných zborov a kultúrnych pamiatok.

Prvou zastávkou bol CZ Horná Mičiná. Konfirmandov s ich farárom privítal zborový farár Daniel Duraj. Účastníkov výletu informoval o histórii a súčasnosti CZ. Spoločne si prezreli kostol a vymenili si skúsenosti z konfirmačnej prípravy. Potom navštívili CZ Banská Bystrica. Po kostole ich previedol kaplán Marcel Ištván, ktorý hosťom zo Svätého Kríža priblížil život cirkevného zboru a jeho aktivity. Nasledovala ani návšteva a prehliadka kostola v Hronseku, ktorý spolu s kostolom v Svätom Kríži patrí medzi päť artikulárnych kostolov na Slovensku. Navštívili aj výstavu historických predmetov, malieb a fotografií v zámku vo Zvolene.

V cirkevnom zbore Zemianske Podhradie sa návštevníkov ujala zborová farárka Jana Drottnerová a previedla ich tvarom atypickým, okrúhlym kostolom. Výlet pokračoval hradom v Čachticiach pri Novom Meste nad Váhom, kde sa oboznámili s jeho históriou. Na spiatočnej ceste pozdravili sestru seniorku Evu Juríkovú v Lubine a zoznámili sa s lubinskými dorastencami. Počas tohto spoznávacieho výletu prešli 550 km a spoznali nové cirkevné zbory s ich duchovnými pastiermi.

Daniel Baláž, zb. farár CZ Sv. Kríž – Lazisko | 9.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart