Konvent Liptovsko-oravského seniorátu v Oravskej Porube

Seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu (LOS) zasadal v sobotu 30. marca 2007 v kultúrnom dome v Oravskej Porube. Program sa začal službami Božími v evanjelickom chráme vo Veličnej, na ktorých kázal konsenior M. Cingeľ. Rokovanie otvoril seniorálny dozorca O. Mrlian. Konventuálov pozdravil aj starosta obce J. Benko.

Seniorka LOS K. Hudáková podala ročnú správu, kde uviedla: „Milosť a spása bola pre nás zaplatená krvou a bolesťou Božieho Syna – Ježiša Krista. Aké by bolo krásne, keby sme to všetci s radosťou a ochotou prijali, keby sa zmenil svet... Situácia v senioráte sa však podobá zamrznutej pôde na jar. Zima bola dlhá, plných 40 rokov. Srdcia sú ľahostajnosťou zamrznuté a zúrodňovanie ide ťažko.“ Slovami 126. žalmu vyzvala všetkých duchovných, dozorcov a presbyterov, ktorým záleží na budúcnosti cirkvi, aby sa nedali odradiť, ale boli vytrvalejší i horlivejší v zápase viery a silu vždy nanovo čerpali z Božieho slova a Kristovej lásky. Zároveň prejavila radosť nad tým, že sa zlepšila účasť presbyterov na službách Božích, že sú aktívnymi pracovníkmi, ktorí kladú dôraz na biblické vzdelávanie a na zasadaniach neriešia len hospodárske ale aj duchovné a vnútromisijné problémy. V ďalšom bode programu seniorálny konvent schválil zriadenie neinvestičného fondu LOS s názvom Lutherova ruža, ktorý bude podporovať rôzne seniorátne aktivity.

mk | 9.4.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart