Leška, Adamovič a Noc kostolov v Brezovej

V máji 2011 cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom zažil dve vzácne a požehnané podujatia. V 3. nedeľu po Veľkej noci sme si na službách Božích pripomenuli 180. výročie narodenia ev. farára, seniora J. P. Lešku a 50. výročie úmrtia ev. farára, historika Dr. Š. Adamoviča. Slávnostným kazateľom bol biskup ZD Milan Krivda.

V kázni slova Božieho na základe textu z Mt 13, 52 brat biskup povzbudil prítomných veriacich k vďačnosti voči Pánu Bohu, ktorý dáva verných služobníkov, a zároveň poukázal na zodpovednosť, ktorú nesieme za duchovné smerovanie našich životov, ale aj za život cirkevného zboru.

J. P. Leška pôsobil v brezovskom cirkevnom zbore v rokoch1881 - 1909. V tomto roku si pripomíname aj 130. výročie jeho príchodu do Brezovej pod Bradlom a 80. výročie odhalenia pamätnej tabule na miestnej fare (viac o ňom v rubrike História – Významné osobnosti).

Dr. Štefan Adamovič pôsobil v brezovskom cirkevnom zbore v rokoch 1951 - 1957. V tomto roku si taktiež pripomíname 60. výročie jeho príchodu do Brezovej pod Bradlom (viac o ňom v rubrike História – Významné osobnosti).

Noc kostolov v Brezovej V posledný májový piatok sa cirkevný zbor zapojil do projektu Noc kostolov. Podujatie sa konalo pod záštitou primátorky mesta, v spolupráci s miestnou rímskokatolíckou a pravoslávnou cirkvou, ktoré vystúpili s pripraveným programom.

Pre deti bol pripravený večerníček, po ktorom nasledoval program ZUŠ, vystúpenie spevokolov pôsobiacich v brezovskom ev. a. v. cirkevnom zbore. Stretnutie pokračovalo koncertom skupiny Lamačské chvály, premietnutím dokumentu Po stopách času a Noc kostolov ukončil koncert starej hudby A prima vista.

Lívia Lichancová, zborová farárka | 14.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart